Nyhetsarkiv

I månedsskiftet januar-februar 2008 hadde UNIMOD-prosjektet egen stand i ÅstvedtGruppens messeområde i opplevelsesmessen som ble arrangert i forbindelse med konferansen Digital Hverdag i Bergen. ÅstvedtGruppen er deltaker i FoU-prosjektet UNIMOD. I bildet Kristin Fuglerud og Arthur Reinertsen i arbeid for å sette opp standen.

Brukerstudier hos Brønnøysundregistrene har ført til artikkel publisert i Stat & Styring 3/2007, og foredrag i Effin-seminaret