Velkommen til UNIMODs prosjektweb

UNIMOD er et forsknings- og utviklingsprosjekt.

UNIMOD-prosjektet er i ferd med å avsluttes. Det skal organiseres et åpent seminar om UNIVERSELL UTFORMING AV IKT med UNIMOD-prosjektet som medarrangør. Dato: 5.3.2009 Program.

UNIMOD-prosjektet hovedmål er å utvikle kompetanse om og løsninger for multimodale, personaliserte brukergrensesnitt som bidrar til vesentlig bedre kognitiv tilgjengelighet og enklere bruk av elektroniske tjenester.

UNIMOD lager prototyper for å vise hvordan brukergrensesnittet på PC og mobiltelefon kan tilpasses brukernes behov og preferanser.

Resultater fra UNIMOD er:

  • Retningslinjer for utforming av personaliserte brukergrensesnitt.
  • Faglige artikler i tidskrifter i Norge og internasjonalt.
  • Foredrag på møter, seminarer og konferanser.
  • Prototyper på mobil- og PC-plattform.

FAGLIGE UTFORDRINGER

Svært mange opplever utfordringer knyttet til IKT, både i arbeidslivet og privat. Problemene skyldes ofte om kompliserte brukerdialoger og mangelfull støtte til brukerens behov. Innsikt i brukernes krav og behov er en forutsetning for å utvikle gode IKT-løsninger og tilpasset støtte.

Omtrent 30 % av arbeidstakere har utfordringer knyttet til lesing og skriving, konsentrasjon eller hukommelse. Fornuftig bruk av multimedia kan gjøre det lettere å bruke IKT. Vi vil bruke multimedia til å støtte brukere med ulike utfordringer.

LØSNINGER

UNIMOD lager prototyper for å vise hvordan brukergrensesnittet på PC og mobiltelefon kan tilpasses brukernes behov og preferanser. Denne tilpassingen kaller vi personalisering.

Personalisering er basert på brukerprofiler. Brukerprofilen kan påvirke mange ulike aspekter av brukergrensesnittet. Eksempler er grafisk uttrykk, hjelpefunksjoner og
bruken av lyd.